กปภ.สาขายโสธร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. - 06.00 น. ของวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564_06/12/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขายโสธร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. - 06.00 น. ของวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564_06/12/2564


กปภ.สาขายโสธร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. - 06.00 น. ของวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564_06/12/2564

กปภ.สาขายโสธร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. -06.00 น. ของวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

เนื่องจากการไฟฟ้าขุดท่อแตกรั่ว ขนาดท่อ PE ขนาด 200 มม. บริเวณบ้านหนองคู ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองคู ต.หนองคู อ.เมือง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 06.00 น. ของวันที่ 07/12/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน