กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากแม็คโครขุดทับสายไฟฟ้าขาด (ไฟฟ้าดับ) บริเวณหน่วยบริการปทุมวงศา_26/11/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากแม็คโครขุดทับสายไฟฟ้าขาด (ไฟฟ้าดับ) บริเวณหน่วยบริการปทุมวงศา_26/11/2564


กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากแม็คโครขุดทับสายไฟฟ้าขาด (ไฟฟ้าดับ) บริเวณหน่วยบริการปทุมวงศา_26/11/2564

กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากแม็คโครขุดทับสายไฟฟ้าขาด (ไฟฟ้าดับ) บริเวณหน่วยบริการปทุมวงศา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.ปทุมราชวงศา (ทั้งหมด) จ.อำนาจเจริญ และ อ.กุดข้าวปุ้น (ทั้งหมด) จ.อุบลราชธานี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00  น. ของวันที่ 26/11/2564 (รอน้ำเต็มระบบ) 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน