กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการต่อท่อPB 20 มม. เข้ากับท่อเมน PEขนาด 200มม._25/11/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการต่อท่อPB 20 มม. เข้ากับท่อเมน PEขนาด 200มม._25/11/2564


กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการต่อท่อPB 20 มม. เข้ากับท่อเมน PEขนาด  200มม._25/11/2564

กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการต่อท่อPB 20 มม. เข้ากับท่อเมน PEขนาด  200มม.

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านหนองโสน บ้านเพราม บ้านดอนม่วง ตำบลใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่25/11/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน