กปภ.สาขาแม่สาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด100 มม. บริเวณ บ้านศาลา ซอย 2 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย_25/11/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาแม่สาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด100 มม. บริเวณ บ้านศาลา ซอย 2 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย_25/11/2564


กปภ.สาขาแม่สาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด100 มม. บริเวณ บ้านศาลา ซอย 2 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย_25/11/2564

กปภ.สาขาแม่สาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด100 มม. บริเวณ บ้านศาลา ซอย 2 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านศาลา ม.8 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00น. ของวันที่25/11/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน