กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อประปาแตกรั่วท่อ PVC ขนาด 100 มม._25/11/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อประปาแตกรั่วท่อ PVC ขนาด 100 มม._25/11/64


กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อประปาแตกรั่วท่อ PVC ขนาด 100 มม._25/11/64

กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อประปาแตกรั่วท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณซอยข้างฮอลล์แลนด์ แมนชั่น ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง 

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ ฮอลล์แลนด์ แมนชั่น ซอยเคียงมอ หมู่บ้าน แกรนด์เทรนโครงการ 99 ดี จนถึง ริมคลองชลประทาน ต.ทำโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

 

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 25/11/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน