กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการประสานท่อ PVCขนาด 200 มม. _25/10/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการประสานท่อ PVCขนาด 200 มม. _25/10/64


กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการประสานท่อ PVCขนาด 200 มม.  _25/10/64

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการประสานท่อ PVCขนาด 200 มม. 

บริเวณ บ้านขะยูง ม.4 ต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านโพนค้อ , บ้านโนน , บ้านนา , บ้านโนนมะนาว , บ้านซำ , บ้านหนองแคน   ต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการนจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30-15.30 น.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน