กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ ซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม บริเวณ ม.4 วังศาลา แยกหนองเสือ (สายเก่า)_24/10/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ ซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม บริเวณ ม.4 วังศาลา แยกหนองเสือ (สายเก่า)_24/10/2564


กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ ซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม บริเวณ ม.4 วังศาลา แยกหนองเสือ (สายเก่า)_24/10/2564

 

กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ ซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม บริเวณ ม.4 วังศาลา แยกหนองเสือ (สายเก่า)

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.4 วังศาลา, ม.3 วังขนาย โดยเฉพาะ มบ.เอื้ออาทร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 24/10/64

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน