กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ทั้งหมด 2 จุด)_14/10/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ทั้งหมด 2 จุด)_14/10/2564


กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ทั้งหมด 2 จุด)_14/10/2564

กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากจะดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำล้างกรอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.ดงหลวง (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม. บริเวณตลาดเทศบาล2 ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตลาดเทศบาล 2 ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 14/10/2564

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน