กปภ.สาขาปราณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าเซเว่นทางเข้าไร่วิรัตน์_29/9/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปราณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าเซเว่นทางเข้าไร่วิรัตน์_29/9/2564


กปภ.สาขาปราณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าเซเว่นทางเข้าไร่วิรัตน์_29/9/2564

กปภ.สาขาปราณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าเซเว่นทางเข้าไร่วิรัตน์ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- หมู่บ้านดาราทอง , โรงถั่วกาแฟ , โครงการถาวัลเล่ทัวหิน
- ม.15 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 29/9/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน