กปภ.สาขาปราณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 (จำนวน 2 จุด)_28/09/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปราณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 (จำนวน 2 จุด)_28/09/64


กปภ.สาขาปราณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 (จำนวน 2 จุด)_28/09/64

** แจ้งข่าวหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

1. กปภ.สาขาปราณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 20.00 - 04.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 30 กันายน 2564

เพื่อดำเนินการตัดประสานเส้นท่อลงถังน้ำใส ขนาด 500 มม. บริเวณสถานีจ่ายน้ำปากน้ำปราณ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ปากน้ำปราณ , ต.สามร้อยยอด (ฝั่งเรียบชายทะเล) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 04.00 น. ของวันที่ 30/09/2564

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาปราณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าเซเว่นทางเข้าไร่วิรัตน์ ต.หินเหล็กไฟ

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- หมู่บ้านดาราทอง , โรงถั่วกาแฟ , โครงการถาวัลเล่ทัวหิน
- ม.15 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 29/09/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน