กปภ.สาขากระนวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากพบการจ่ายน้ำมากผิดปกติ ต้องชะลอการจ่ายน้ำถึงหยุดจ่าย ไม่สามารถสูบจ่ายน้ำได้เต็มที่ บริเวณ สถานีผลิตน้ำกปภ.สาขา_19/09/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากระนวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากพบการจ่ายน้ำมากผิดปกติ ต้องชะลอการจ่ายน้ำถึงหยุดจ่าย ไม่สามารถสูบจ่ายน้ำได้เต็มที่ บริเวณ สถานีผลิตน้ำกปภ.สาขา_19/09/2564


กปภ.สาขากระนวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากพบการจ่ายน้ำมากผิดปกติ ต้องชะลอการจ่ายน้ำถึงหยุดจ่าย ไม่สามารถสูบจ่ายน้ำได้เต็มที่   บริเวณ สถานีผลิตน้ำกปภ.สาขา_19/09/2564

กปภ.สาขากระนวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากพบการจ่ายน้ำมากผิดปกติ จึงจำเป็นต้องชะลอการจ่ายน้ำถึงหยุดจ่าย ไม่สามารถสูบจ่ายน้ำได้เต็มที่ 

บริเวณ สถานีผลิตน้ำกปภ.สาขา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.คำใหญ่ , ต.ห้วยเม็ก , ต.กุดลาด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน