กปภ.สาขาบ้านดุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 200 มม. บริเวณตรงข้ามโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม_19/9/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านดุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 200 มม. บริเวณตรงข้ามโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม_19/9/2564


กปภ.สาขาบ้านดุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 200 มม. บริเวณตรงข้ามโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม_19/9/2564

กปภ.สาขาบ้านดุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 200 มม. บริเวณตรงข้ามโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.เพ็ญ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน