กปภ.สาขากระนวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ดำเนินการแล้วใน วันที่ 19/09/25 ช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. เป็นต้นไป_18/9/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากระนวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ดำเนินการแล้วใน วันที่ 19/09/25 ช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. เป็นต้นไป_18/9/2564


กปภ.สาขากระนวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ดำเนินการแล้วใน วันที่ 19/09/25  ช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. เป็นต้นไป_18/9/2564

กปภ.สาขากระนวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ดำเนินการแล้วใน วันที่ 19/09/25  ช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ บริเวณ ข้าง 7/11 ตรงข้ามบิ๊กซี ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ โซน 7/11 ตรงข้ามบิ๊กซี ต.หนองโก ม.10 บ้านผักหนาม บ้านวังโพน อ.กระนวน

จ.ขอนแก่น และต.คำแมด ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น และ ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหล

 ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน