กปภ.สาขาสุไหงโก-ลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ทั้งหมด 3 จุด)_15/9/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสุไหงโก-ลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ทั้งหมด 3 จุด)_15/9/2564


กปภ.สาขาสุไหงโก-ลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ทั้งหมด 3 จุด)_15/9/2564


กปภ.สาขาสุไหงโก-ลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่15 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น.

1. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณก่อนถึงองค์การโทรศัพท์
2. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านไม้ฝาด

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.แว้ง (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 15/9/2564

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. กปภ.สาขาสุไหงโก-ลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้ามหมวดการทางสุคิริน จากการ

ดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตลาดล่าง และ ฝั่งตรงข้ามหมวดการทางสุคิริน (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 15/9/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน