กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 15 ก.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 13.00 น._14/9/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 15 ก.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 13.00 น._14/9/2564


กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 15 ก.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 13.00 น._14/9/2564

กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 15 ก.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 13.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC

ขนาด 100 มม. บริเวณพื้นที่ ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาพสินธุ์ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- เทศบาลตำบลหนองแปน

- อำเภอฆ้องซัย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.30 น. ของวันที่ 15/09/2564 : รอน้ำเต็มระบบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน