กปภ.สาขาย่านตาขาว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. - 16.30 น. 14/09/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาย่านตาขาว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. - 16.30 น. 14/09/2564


กปภ.สาขาย่านตาขาว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. - 16.30 น.  14/09/2564

กปภ.สาขาย่านตาขาว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. - 16.30 น. เนื่องจากงานบริการฯ ปิดประตูน้ำ เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ กีดขวางทางก่อสร้าง ของหน่วยบริการปะเหลียน บริเวณข้างโรงพยาบาลปะเหลียน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อบต.สุโสะ ทั้งหมด และ อบต.ท่าข้าม ( ม.4, ม.7 ต.ท่าข้าม ) อ.ปะเหลียน จ.ตรัง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย


จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.30 น. ของวันที่ 15/09/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน