กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (จำนวน 3 จุด) _01/08/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (จำนวน 3 จุด) _01/08/64


กปภ.สาขาขอนแก่น  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (จำนวน 3 จุด) _01/08/64

กปภ.สาขาขอนแก่น  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หมู่บ้านเดอะมอลล์ ศรีจันทร์  ต.พระลับ อ.เมือง

จ.ขอนแก่น จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซ.ศรีจันทร์ 43  หมู่บ้านเดอะมอลล์ศรีจันทร์  บ้านเอวมอง  บ้านพระคือ  บ้านหนองโพธิ์  

ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.50 น. ของวันที่ 1/08/64  (รอน้ำเต็มระบบ) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ บ้านกุดกว้าง ซอยภูตา ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  บ้านกุดกว้าง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 01/08/64 (รอน้ำเต็มระบบ) 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 บริเวณ ถ.มิตรภาพ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตลาดท่าพระ ต.ท่าพระ อ.เมือง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 01/08/2564

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน