กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม (จำนวน 2 จุด)_01/08/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม (จำนวน 2 จุด)_01/08/64


กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม  (จำนวน 2 จุด)_01/08/64

กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.

บริเวณ หน้าโรงเรียนสมอแคลง ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 15.00 น. วันที่ 01/08/2564

-----------------------------------------------

2.กปภ.สาขาพิษณุโลก  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.

บริเวณ ก่อนถึง เซเว่น อีเลฟเว่น แยกหมู่บ้านราชธานี ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่แยกไทยแอร์โรลล์, หมู่บ้านฟ้าใส, ศูนย์ไปรษณีย์ฯ, หมู่บ้านนครา,

จนถึงศาลาเอนกประสงค์ ม.7,หมู่บ้านราชธานี,พน่าวัลย์,ร่มฉัตร, รพ.สต.ตำบลสระโคล่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 01/08/64

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน