กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ ซ.เจริญทุ่งคา ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร_30/07/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ ซ.เจริญทุ่งคา ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร_30/07/2564


กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ ซ.เจริญทุ่งคา ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร_30/07/2564

1.กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ ซ.เจริญทุ่งคา ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บริษัท เอส แอนด์ ดี มารีน โปรดักส์ จำกัด ซ.เจริญทุ่งคา ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะเริ่มดำเนินการในช่วงเวลาประมาณ 09.00-14.00 น. ของวันที่ 01/08/2564

............................................................................................................................

2.กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณ ซ.บ้านคณฑี ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซ.บ้านคณฑี ม.2 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะเริ่มดำเนินการในช่วงเวลาประมาณ 09.00-14.00 น. ของวันที่ 01/08/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน