กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยถุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ 4/26 ม.11 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี_21/07/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยถุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ 4/26 ม.11 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี_21/07/2564


กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยถุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ 4/26 ม.11 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี_21/07/2564

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยถุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ 4/26 ม.11 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ บริเวณ ถนนสีขาว ถึง บริเวณ พิพิธภัณฑ์เกษตรคลองหนึ่ง ม.13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18.00 น. ของวันที่ 21/07/2564 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน