กปภ.สาขายโสธร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. _17/05/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขายโสธร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. _17/05/64


กปภ.สาขายโสธร  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.  _17/05/64

กปภ.สาขายโสธร  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.

บริเวณ หน้าโรงเรียนบ้านหนออแฟก ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านหนองดู ,บ้านสะเดา ,บ้านหนองแฝก , บ้านคอนสาย,บ้านประชาสรรค์ , บ้านตาดทอง

ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 17/05/64 (รอน้ำเต็มระบบ) 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน