กปภ.สาขา แม่สาย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบ AC ขนาด 200 มม. บริเวณบ้านปงตอง ซอย 1_04/05/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขา แม่สาย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบ AC ขนาด 200 มม. บริเวณบ้านปงตอง ซอย 1_04/05/2564


กปภ.สาขา แม่สาย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบ AC ขนาด 200 มม. บริเวณบ้านปงตอง ซอย 1_04/05/2564

 

กปภ.สาขา แม่สาย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบ AC ขนาด 200 มม. บริเวณบ้านปงตอง ซอย 1

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อำเภอแม่จัน จ.เชียงราย  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 21.00 น.ของวันที่ 04/05/2564 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน