กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GPS ขนาด 400 มม. (จำนวน 2 จุด) _08/04/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GPS ขนาด 400 มม. (จำนวน 2 จุด) _08/04/64


กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GPS ขนาด 400 มม. (จำนวน 2 จุด) _08/04/64

กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GPS ขนาด 400 มม.

บริเวณใกล้หมู่บ้านภัสสร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ สถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ ถึง ต.บางระกำ ต.ปลักแรด อ.บางระกำ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 08/04/2564

--------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.

บริเวณอาคารพาณิชย์ หน้าหมู่บ้านเนเจอร์ โฮม ถ่อนถึงร้านบุญเลี้ยง คอนกรีต ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ สามแยกหมู่บ้านราชธานี , หมู่บ้านนครา , หมู่บ้านเนเจอร์โฮม ,

ทางไปโรงงานแอร์โรลล์ จนถึง ศาลาประชาคม ม.7  ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 08/04/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน