กปภ.สาขาพิจิตร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อท่อส่งน้ำ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน่วยบริการสากเหล็ก ต.สากเหล็ก_8/04/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพิจิตร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อท่อส่งน้ำ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน่วยบริการสากเหล็ก ต.สากเหล็ก_8/04/2564


กปภ.สาขาพิจิตร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อท่อส่งน้ำ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน่วยบริการสากเหล็ก ต.สากเหล็ก_8/04/2564

กปภ.สาขาพิจิตร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อท่อส่งน้ำ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน่วยบริการสากเหล็ก ต.สากเหล็ก

อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.สากเหล็ก(ทั้งหมด) จ.พิจิตร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16:00 น. ของวันที่ 8/04/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน