กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. (จำนวน 3 จุด) _09/04/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. (จำนวน 3 จุด) _09/04/64


กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม.  (จำนวน 3 จุด) _09/04/64

(เลื่อนงานตัดประสานห่อคืนนี้ เนื่องจาก ติดปัญหาอุปสรรคหน้างานไม่สามารถดำเนินการ ได้

ทั้งนี้ จะแจ้งกำหนดวันและเวลาดำเนินการใหม่ให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง

1.กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ นนพาราแอสฟิลต์ คอนกรีต ถนนชลประทานท่าบ่อ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนแจ้งสนิท ฝั่งเลขคี่ทั้งหมด ถนนสุขาอุปถัมภ์ทั้งหมด ถนนเลี่ยงเมือง 7 ทั้งหมด

ถนนชลประทานท่าบ่อทั้งหมด (พื้นที่สีเหลือง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันที่ 9 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 21.00 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 

----------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ หน้าทุ่งทานตะวันโตโยต้าดีเยี่ยม ห้วยคุ้ม ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนคลังอาวุธ ตลาดดอนกลาง บ้านด้ามพร้า หมู่บ้านเอื้ออาทรห้วยคุ้ม 

ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร้จเวลา 14.30 น.ของวันที่ 09/04/2564 อน้ำเต็มระบบ 

----------------------------------------------------------------------

3.กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ฉุกเฉิน) เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณซอยธรรมวิถี 6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยธรรมวิถี 6 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 09/04/64

 
เลื่อนขึ้นข้างบน