กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ตรงข้ามธนาคารออมสิน สาขาบางระกำ ต.บางระกำ_09/04/2564 จำนวน 2 จุด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ตรงข้ามธนาคารออมสิน สาขาบางระกำ ต.บางระกำ_09/04/2564 จำนวน 2 จุด


กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ตรงข้ามธนาคารออมสิน สาขาบางระกำ ต.บางระกำ_09/04/2564 จำนวน 2 จุด

1.กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ตรงข้ามธนาคารออมสิน สาขาบางระกำ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บางระกำ ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 10.00-15.00 น. ของวันที่ 09/04/2564

.............................................................................

2.กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อท่อ PVC ขนาด 100 มม.) เนื่องจากท่อประปาระเบิด บริเวณสวนสุขภาพ

ชุมชนแสนสุข ต.บางระกำ อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตำบลบางระกำ และตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 9/04/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน