กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 110 มม. _03/03/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 110 มม. _03/03/64


กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 110 มม.  _03/03/64

กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 110 มม.

บริเวณ ริมคลองชลประทาน ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านไอโมเดิร์น (ใต้สะพาน) ชุมชนบ้านขุนแสนทั้งหมด

ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 03/03/64

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน