กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น._23/02/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น._23/02/64


กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น._23/02/64

** ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า

กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จะดำเนินการปรับปรุงกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าแพลนจ่ายน้ำบ้านด่าน ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.อุตรดิตถ์ จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่

ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.อุตรดิตถ์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.30 น. ของวันที่ 24/02/2564

เลื่อนขึ้นข้างบน