กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศลดแรงดันน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดสภาวะภัยแล้ง น้ำดิบมีไม่เพียงพอต่อการสูบจ่าย _04/07/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศลดแรงดันน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดสภาวะภัยแล้ง น้ำดิบมีไม่เพียงพอต่อการสูบจ่าย _04/07/63


กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศลดแรงดันน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดสภาวะภัยแล้ง น้ำดิบมีไม่เพียงพอต่อการสูบจ่าย _04/07/63

กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศลดแรงดันน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดสภาวะภัยแล้ง น้ำดิบมีไม่เพียงพอต่อการสูบจ่าย

บริเวณ สถานีผลิตน้ำหน่วยบริการทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

ตั้งแต่ช่วงเวลา 22.30 - 04.00 น. และ เปิดจ่ายน้ำปกติในช่วงเวลา 04.00 - 22.30 น. ของทุกวัน

เลื่อนขึ้นข้างบน