กปภ.สาขายโสธร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 200 มม. บริเวณเชิงสะพานตะวันแดง_01/07/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขายโสธร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 200 มม. บริเวณเชิงสะพานตะวันแดง_01/07/63


กปภ.สาขายโสธร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 200 มม. บริเวณเชิงสะพานตะวันแดง_01/07/63

กปภ.สาขายโสธร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 200 มม. บริเวณเชิงสะพานตะวันแดง อ.เมือง จ.ยโสธร

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนวิทยะธำรงค์ (บางส่วน) จากสี่แยกน้ำคำน้อย จนถึงบิ๊กแคท , บ้านน้ำคำน้อย ,

บ้านห้องข่า , บ้านดอนมะยาง ต.น้ำคำใหญ่ , ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 01/07/63 (รอน้ำเต็มระบบ) 

เลื่อนขึ้นข้างบน