กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณสะพานข้ามคลองสวี_27/06/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณสะพานข้ามคลองสวี_27/06/2563


กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณสะพานข้ามคลองสวี_27/06/2563

แจ้งหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่1 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 225 มม.

บริเวณสะพานข้ามคลองสวี   จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่สะพานข้ามคลองสวี ต.สวี อ.สวี ไปจนถึง ร้านขายไม้สน บ้านปากนา

ต.ควน อ.สวี จ.ชุมพร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน