กปภ.สาขาขอนแก่น อัพเดทความคืบหน้ารอน้ำเต็มระบบ เป็นท่อ GS ขนาด 100 มม. บริเวณซอยข้างวัดท่าบึงฝั่งทิศตะวันตก_จำนวน 3 จุด_22/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น อัพเดทความคืบหน้ารอน้ำเต็มระบบ เป็นท่อ GS ขนาด 100 มม. บริเวณซอยข้างวัดท่าบึงฝั่งทิศตะวันตก_จำนวน 3 จุด_22/02/2563


กปภ.สาขาขอนแก่น อัพเดทความคืบหน้ารอน้ำเต็มระบบ เป็นท่อ GS ขนาด 100 มม. บริเวณซอยข้างวัดท่าบึงฝั่งทิศตะวันตก_จำนวน 3 จุด_22/02/2563

1.กปภ.สาขาขอนแก่น อัพเดทความคืบหน้ารอน้ำเต็มระบบ เป็นท่อ GS ขนาด 100 มม. บริเวณซอยข้างวัดท่าบึงฝั่งทิศตะวันตก บ้านเป็ด

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านเป็ด (ทั้งหมด) ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหล

อ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13:00 น. ของวันที่ 22/02/2563  (รอน้ำเต็มระบบ)

......................................................................................................................

2.กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ซ.อยู่ดีกินดี บ้านสำราญ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านสำราญ(ทั้งหมด) ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.35 น. ของวันที่ 22/02/2563  (รอน้ำเต็มระบบ)

......................................................................................................................

3.กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ บ้านโนนสวรรค์ ต.พระลับ จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่สามแยกไฟแดงหนองใหญ่ , บ้านแอวมอง , บ้านเลืงเปือย , บ้านบึงเนียม , บ้านท่าหิน

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 22/02/2563 รอน้ำเต็มระบบ

 

เลื่อนขึ้นข้างบน