กปภ.สาขาเด่นชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าบ้านเลขที่62_22/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเด่นชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าบ้านเลขที่62_22/02/2563


กปภ.สาขาเด่นชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าบ้านเลขที่62_22/02/2563

กปภ.สาขาเด่นชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าบ้านเลขที่62 ม.7 ต.สูงแม่น

อ.สูงแม่น จ.แพร่ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านท่าล้อ ตั้งแต่ร้านบุญทองรวมยนต์ สาขาสูงเม่น ไปจนถึง บ้าน

ช่องลม ม.7 ต.หัวฝ่าย อ.สูงเม่น จ.แพร่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15:00 น. ของวันที่ 22/02/2563  รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน