กปภ.สาขาสุรินทร์ อัพเดทความคืบหน้ารอน้ำเต็มระบบ เป็นท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าสุรินทร์อิเลคทริค_จำนวน 2 จุด_22/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุรินทร์ อัพเดทความคืบหน้ารอน้ำเต็มระบบ เป็นท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าสุรินทร์อิเลคทริค_จำนวน 2 จุด_22/02/2563


กปภ.สาขาสุรินทร์ อัพเดทความคืบหน้ารอน้ำเต็มระบบ เป็นท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าสุรินทร์อิเลคทริค_จำนวน 2 จุด_22/02/2563

1.กปภ.สาขาสุรินทร์ อัพเดทความคืบหน้ารอน้ำเต็มระบบ เป็นท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าสุรินทร์อิเลคทริค ถ.ปัทมานนท์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ สุรินทร์อิเลคทริค ถ.ปัทมานนท์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13:20 น. ของวันที่ 22/02/2563 (รอน้ำเต็มระบบ)

...................................................................................................................

2.กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ถ.สุริยกานต์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนหมอกวน ถนนสุริยกานต์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 22/02/2563 (รอน้ำเต็มระบบ)

 

เลื่อนขึ้นข้างบน