กปภ.สาขาสุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัยงดจ่ายไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณ สามแยกปากทางเข้าทุ่งทะเลหลวง_22/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัยงดจ่ายไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณ สามแยกปากทางเข้าทุ่งทะเลหลวง_22/02/2563


กปภ.สาขาสุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัยงดจ่ายไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณ สามแยกปากทางเข้าทุ่งทะเลหลวง_22/02/2563

กปภ.สาขาสุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันเสาร์ที่22 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09:30 - 15:00 น. เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

สุโขทัยงดจ่ายไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณ สามแยกปากทางเข้าทุ่งทะเลหลวง ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

ต.เมืองเก่า , ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย , อ.บ้านด่านลานหอย , อ.คีรีมาศ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15:00 น. ของวันที่ 21/02/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน