กปภ.สาขาพระพุทธบาท แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว_( 2 จุด) 03/12/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพระพุทธบาท แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว_( 2 จุด) 03/12/2562


กปภ.สาขาพระพุทธบาท แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว_( 2 จุด) 03/12/2562

1.กปภ.สาขาพระพุทธบาท แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณคลังน้ำมัน ม.10 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.9 ม.10 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 19.00 น. ของวันที่ 03/12/2562

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาพระพุทธบาท แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.บริเวณถนนบายพาส - สระบุรีโคราช จ.สระบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตรงข้ามสนามกีฬา มบ.สมถวิล มบ.แสนสราญ 

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 19.00 น. ของวันที่ 03/12/2562

 

เลื่อนขึ้นข้างบน