กปภ.สาขาเด่นชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบท่อประปา บริเวณ หน่วยบริการสูงเม่น ม.3_3/12/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเด่นชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบท่อประปา บริเวณ หน่วยบริการสูงเม่น ม.3_3/12/2562


กปภ.สาขาเด่นชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบท่อประปา บริเวณ หน่วยบริการสูงเม่น ม.3_3/12/2562

?? แจ้งปิดจ่ายน้ำล่วงหน้า ??

กปภ.สาขาเด่นชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบท่อประปา บริเวณ หน่วยบริการสูงเม่น ม.3

ต.สงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ DMA.5 หน่วยบริการสูงเม่น ได้แก่

1. ตั้งแต่ตลาดสดเทศบาลสูงเม่น จนถึง ปลายท่อบ้านโตน  2. ตั้งแต่ตลาดสดเทศบาลสูงเม่น จนถึง ธนาการทหารไทย

สาขาสูงเม่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการตั้งแต่เวลา 10.00น. - 13.00 น. ของวันที่ 4/12/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน