กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณ โครงการบ้านเอื้ออาทร อ.เมือง จ.น่าน_22/112562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณ โครงการบ้านเอื้ออาทร อ.เมือง จ.น่าน_22/112562


กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณ โครงการบ้านเอื้ออาทร อ.เมือง จ.น่าน_22/112562

กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณ โครงการบ้านเอื้ออาทร อ.เมือง จ.น่าน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ โครงการบ้านเอื้ออาทร อ.เมือง จ.น่าน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 22/11/62

 
เลื่อนขึ้นข้างบน