กปภ.สาขานางรอง ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องแหล่งน้ำดิบมีประมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง บริเวณโรงกรองน้ำหนองกี่ ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ _12/11/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานางรอง ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องแหล่งน้ำดิบมีประมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง บริเวณโรงกรองน้ำหนองกี่ ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ _12/11/62


กปภ.สาขานางรอง ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องแหล่งน้ำดิบมีประมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง บริเวณโรงกรองน้ำหนองกี่  ต.ทุ่งกระเต็น  อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ _12/11/62

กปภ.สาขานางรอง ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องแหล่งน้ำดิบมีประมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง บริเวณโรงกรองน้ำหนองกี่ ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการผลิตจ่ายน้ำได้ตามปกติ และอาจจะมีการลดแรงดันของน้ำ ทำให้น้ำอาจมีสีขุ่น น้ำมีสีแดง และอาจจะมีกลิ่นเหม็น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาได้ (จนกว่าสถานะการณ์จะเป็นปกติ )

**เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ คุณอดิศักดิ์ (หัวหน้าบริการ) แจ้งว่าได้มีการแก้ไขปัญหาด้วยการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อทำการหาแหล่งน้ำดิบเพิ่มเติม เนื่องจากแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่ในตอนนี้คาดว่าจะใช้ได้ประมาณ 28 วัน แต่การขุดเจาะบาดาลอาจจะมีแหล่งน้ำดิบไม่แน่นอนเนื่องจากการประปาไม่มีเครื่องมือตรวจสอบวัดปริมาณ จึงทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าปริมาณจะเพียงพอหรือไม่ แต่ล่าสุดได้มีการยื่นเรื่องของบประมาณไปกับทางเขต 8 ซึ่งตอนนี้การขอยื่นเรื่องของบประมาณได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการดำเนินการแก้ไขปัญหา คาดว่าจะเสร็จตามสัญญาประมาณ ช่วงเดือนก.พ.63 **

เลื่อนขึ้นข้างบน