กปภ.สาขาเลิกนกทา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณข้างร้านดีเซ็นเตอร์ ม.12 ถ.ธยาปัสสา ต.สามแยก_08/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเลิกนกทา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณข้างร้านดีเซ็นเตอร์ ม.12 ถ.ธยาปัสสา ต.สามแยก_08/11/2562


กปภ.สาขาเลิกนกทา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณข้างร้านดีเซ็นเตอร์ ม.12 ถ.ธยาปัสสา ต.สามแยก_08/11/2562

กปภ.สาขาเลิกนกทา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณข้างร้านดีเซ็นเตอร์ ม.12 ถ.ธยาปัสสา ต.สามแยก

อ.เลิกนกทา จ.ยโสธร จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ฝั่ง ปตท. ถึงร้านศึกษาภัณฑ์ ร้านดีเซ็นเตอร์ ม.12 ถ.ธยาปัสสา ต.สามแยก อ.เลิกนกทา

จ.ยโสธร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 08 / 11 /2562

เลื่อนขึ้นข้างบน