กปภ.สาขาอู่ทอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.บริเวณบ้านหนองบัว_07/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอู่ทอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.บริเวณบ้านหนองบัว_07/11/2562


กปภ.สาขาอู่ทอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.บริเวณบ้านหนองบัว_07/11/2562

กปภ.สาขาอู่ทอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.บริเวณบ้านหนองบัว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านหนองบัว ม.4 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 17.30 น. ของวันที่ 07/11/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน