กปภ.สาขาน่าน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.บริเวณชุมชนบ้านดอนแก้ว_07/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาน่าน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.บริเวณชุมชนบ้านดอนแก้ว_07/11/2562


กปภ.สาขาน่าน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.บริเวณชุมชนบ้านดอนแก้ว_07/11/2562

กปภ.สาขาน่าน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.บริเวณชุมชนบ้านดอนแก้ว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ สามแยกบ้านสวนตาลล่างไปจนถึง หน้าวัดดอนแก้ว อ.เมือง จ.น่าน

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 15.00 น. ของวันที่ 07/11/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน