กปภ.สาขานครปฐม แจ้งหเยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 450 มม.บริเวณตรงข้ามโลตัส อ.เมือง จ.นครปฐม_07/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครปฐม แจ้งหเยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 450 มม.บริเวณตรงข้ามโลตัส อ.เมือง จ.นครปฐม_07/11/2562


กปภ.สาขานครปฐม แจ้งหเยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 450 มม.บริเวณตรงข้ามโลตัส อ.เมือง จ.นครปฐม_07/11/2562

กปภ.สาขานครปฐม แจ้งหเยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 450 มม.บริเวณตรงข้ามโลตัส อ.เมือง จ.นครปฐม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.เมือง อ.นครเชัยศรี จ.นครปฐม  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน