กปภ.สาขาขอนแก่น วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 14.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงฟุตวาล์ว ของเครื่องสูบน้ำ ขนาด 300 มม._08/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 14.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงฟุตวาล์ว ของเครื่องสูบน้ำ ขนาด 300 มม._08/11/2562


กปภ.สาขาขอนแก่น วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 14.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงฟุตวาล์ว ของเครื่องสูบน้ำ ขนาด 300 มม._08/11/2562

?แจ้งหยุดจ่ายน้ำ(ล่วงหน้า ) ?

กปภ.สาขาขอนแก่น วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 14.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงฟุตวาล์ว ของเครื่องสูบน้ำ ขนาด 300 มม.

บริเวณ โรงสูบน้ำ 1 โรงกรองน้ำบ้านโกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น จากการดำเนินการดังกล่วา ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านหนองหิน บ้านโกทา บ้านเกษร

บ้านเอื้ออาทรศิลา  ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 14.00 น. 

เลื่อนขึ้นข้างบน