กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1500 KVA(เริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 09.30 น - 14.30 น.) บริเวณ โรงสูบน้ำแรงสูง2 และโรงสูบน้ำแรงสูง 4 โรงกรองน้ำบ้านโกทา_17/10/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1500 KVA(เริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 09.30 น - 14.30 น.) บริเวณ โรงสูบน้ำแรงสูง2 และโรงสูบน้ำแรงสูง 4 โรงกรองน้ำบ้านโกทา_17/10/2562


กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1500 KVA(เริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 09.30 น - 14.30 น.)   บริเวณ โรงสูบน้ำแรงสูง2 และโรงสูบน้ำแรงสูง 4 โรงกรองน้ำบ้านโกทา_17/10/2562

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1500 KVA(เริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 09.30 น - 14.30 น.)

บริเวณ โรงสูบน้ำแรงสูง2 และโรงสูบน้ำแรงสูง 4 โรงกรองน้ำบ้านโกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ 

ภายในตัวเมืองเทศบาลนครขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนเเก่น , ถ.หลังศูนย์ราชการ , ซ.ร่วมพัฒนา , บริเวณบึงทุ่งสร้าง , ตลาดรถไฟ ,

บ้านโนนทัน , ศาลากลางจังหวัด , รพ.ศูนย์ขอนแก่น , วัดป่าวิเวกธรรม , ซ.ศรีจันทร์39 , บ้านบะขาม , บ้านพระคือ , ตลาดบางลำภู ,

หมู่บ้านการเคหะ ,ชุมชนสนามกีฬากลาง , ถ.รอบบึงแก่นนคร , บ้านโนนตุ่น , หมู่บ้านเอื้ออาทรเมืองเก่า ต.เมืองเก่า , ถ.เหล่านาดีฝั่งสนามกีฬากลาง

,พื้นที่หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น ,โคลัมโบ , บ้านโนนม่วง ต.ศิลา , คุ้มร.พ.ช.- ร.8 , มบ.สันติสุข , มบ.แก่นทองธานี , คุ้มสนามบิน ต.บ้านเป็ด ,

ถนนมิตรภาพทั้ง 2 ฝั่งตั้งแต่หมู่บ้านขอนแก่นวิลล่า , มบ.ศิริพร , มบ.เมืองประชา , มบ.บ้านไทย , มบ.เมืองเอกแกรนด์วิลล์ , บ้านหนองกรุง ,

บ้านสำราญ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.30 น. ของวันที่ 22/10/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน