กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 400 มม. บริเวณ ถนนพิชิตรังสรรค์ _12/09/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 400 มม. บริเวณ ถนนพิชิตรังสรรค์ _12/09/62


กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 400 มม.  บริเวณ ถนนพิชิตรังสรรค์ _12/09/62

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 400 มม.

บริเวณ ถนนพิชิตรังสรรค์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนพิชิตรังสรรค์ , ถนนเทพโยธี  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน