กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ขนาด 315 มม. บริเวณ ทางหลวงหมายเลข ฉช.3001 แยก.314- ลาดกระบัง_จำนวน 2 จุด_20/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ขนาด 315 มม. บริเวณ ทางหลวงหมายเลข ฉช.3001 แยก.314- ลาดกระบัง_จำนวน 2 จุด_20/08/62


กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ขนาด 315 มม. บริเวณ ทางหลวงหมายเลข ฉช.3001 แยก.314- ลาดกระบัง_จำนวน 2 จุด_20/08/62

1.กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ขนาด 315 มม. บริเวณ ทางหลวงหมายเลข ฉช.3001 แยก.314- ลาดกระบัง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.เทพราช , ต.เกาะไร่ , ต.บางกรูด ,ต.คลองประเวศ ตลาดคลองสาน 100 ปี ,โครงการมบ.JSP ,โครงการเดอะทัส

,โครงการบ้านโพธิ์วิวล์ และ มบ.สุจิตรา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 20/08/2562

......................................................................................................................................................................................

2.กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ สะพานเดโช​

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ศาลาแดงวัดสว่าง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 20/08/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน