กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเข้าซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ข้างดูโฮม ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนเเก่น_20/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเข้าซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ข้างดูโฮม ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนเเก่น_20/08/2562


กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเข้าซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ข้างดูโฮม ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนเเก่น_20/08/2562

กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเข้าซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ข้างดูโฮม ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนเเก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านสำราญ  บ้านเพี้ยฟาน ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนเเก่น 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย  

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน