กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 200 มม.บริเวณ สี่แยกงี่สุ่น ถนนโพศรี_20/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 200 มม.บริเวณ สี่แยกงี่สุ่น ถนนโพศรี_20/08/2562


กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 200 มม.บริเวณ สี่แยกงี่สุ่น ถนนโพศรี_20/08/2562

กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 200 มม.บริเวณ สี่แยกงี่สุ่น ถนนโพศรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ชุมชนตั้งแต่สี่แยกงี่สุ่น ถนนโพศรี ถนนหมากแข้ง  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 15.00 น. ของวันที่ 20/08/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน