กปภ.สาขาชุมแพ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณยูเทิร์นบ้านโนนทองหลาง ม.5 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น_20/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชุมแพ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณยูเทิร์นบ้านโนนทองหลาง ม.5 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น_20/08/2562


กปภ.สาขาชุมแพ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณยูเทิร์นบ้านโนนทองหลาง ม.5 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น_20/08/2562

กปภ.สาขาชุมแพ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณยูเทิร์นบ้านโนนทองหลาง ม.5 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ไชยสอ, ต.หนองแก, ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 20/8/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน